Maand: januari 2023

Onderhoud plantenstroken in Laarbeek

Het onderhoud van de vaste plantenstroken in de gemeente Laarbeek wordt uitgevoerd door hoveniersbedrijven. Een deel van deze werkzaamheden moet de gemeente opnieuw aanbesteden. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een inkoopstrategie vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke manier een hoveniersbedrijf geselecteerd wordt om de werkzaamheden uit te voeren.

Gedoogbeschikking huisvesting Oekraïners

Het college van B&W van Laarbeek besloot op 3 januari om voormalige basisschool Brukelum in Aarle Rixtel voor maximaal vier jaar beschikbaar te stellen voor de opvang van ongeveer 40 Oekraïense vluchtelingen.
De locatie heeft in het vigerend bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. Het huisvesten van vluchtelingen is daarmee in strijd. Er is een omgevingsvergunning nodig, die wordt aangevraagd. In afwachting daarvan geeft het college een gedoogbeschikking af om tijdelijk wonen en daarmee de
opvang van de vluchtelingen juridisch mogelijk te maken.

Verzoek eindafrekening De Klumper

De vorige exploitant van sporthal De Klumper in Lieshout heeft de huur opgezegd per 31 augustus 2022. Om de financiële administratie van de exploitatie te kunnen afsluiten is een eindafrekening opgesteld waarin alle openstaande, te ontvangen facturen en bedragen van de exploitatie tot en met die datum zijn verwerkt. Het college van B&W van Laarbeek besluit uit coulance tot finale kwijting van het verschuldigde bedrag.

Haalbaarheidsonderzoek Gulden Energie

Voor Aarle-Rixtel hebben de gemeenten Laarbeek en Helmond samen met waterschap Aa en Maas een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar een warmtenet met warmte van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), het project Gulden Energie. Het onderzoek heeft aangetoond dat de RWZI een goede en duurzame warmtebron is voor woningverwarming in zowel Aarle-Rixtel als de Eeuwsels in Helmond. Gezien de kans van slagen van het project gaat de gemeente door met een ontwikkelplan. Op basis daarvan kan naar verwachting eind 2023/begin 2024 verdere besluitvorming plaatsvinden.

Zebrapad Burgemeester Mostermanslaan

Het college van B&W van de gemeente Laarbeek stemt in met de aanleg van een zebrapad op de Burge-
meester Mostermanslaan in Lieshout. Bij de aansluiting Kerkloop nabij de Burgemeester Mostermanslaan is sprake van een aanwijsbare oversteekrelatie voor voetgangers. Om de verkeersveiligheid daar te verbeteren is in de vergadering van de Werkgroep Verkeer op 11 januari voorgesteld om hier een zebrapad aan te leggen.

ABL bespreekt raadsvergadering voor

Op maandag 6 februari om 20:00 uur bespreekt Algemeen Belang Laarbeek aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente Laarbeek voor. Op de agenda van die raadsvergadering staan veel zaken rond energie, nu actueler dan ooit. Het beleid rondom energiearmoede, ondersteuning voor isoleren van je huis en het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen heeft daarom een hoge prioriteit. Ook de ontwikkelingen voor natuur en woningen rondom de zuidoostzijde van Aarle-Rixtel komen aan de orde.

Vijf podiumplaatsen op NK voor RC De Oude Molen

Op zaterdag 28 januari deed Rolschaatsclub De Oude Molen mee aan het Nederlands Kampioenschap Showrijden in het topsportcentrum in Almere. In acht nummers behaalde de club uit Beek en Donk vijf podiumplaatsen: drie keer tweede, twee keer derde. Verder werden nog een vierde en twee vijfde plaatsen behaald. Alle leden van de club keken met een goed en trots gevoel terug op deze dag en ze waren supertevreden met de resultaten.

Alzheimercafé in De Eendracht

Dinsdag 14 februari staat de deur van Alzheimercafé Gemert-Bakel-Laarbeek bij De Eendracht in Gemert weer open voor mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers en belangstellenden voor een praatje en het ontmoeten van lotgenoten. Vanaf 19.00 uur wordt u ontvangen met een gratis kopje koffie en om 19.30 uur is er een gesprek met diëtiste Pauline Schriks over voeding en dementie. Bij dementie kunnen een veranderende smaak, verminderde eetlust of slikproblemen voorkomen. Soms vergeten mensen dat ze al gegeten en/of gedronken hebben. Hoe help je daarbij?

Informatiebijeenkomst effecten biovergisters

Op woensdagavond 8 februari houdt de gemeente Gemert-Bakel een informatiebijeenkomst over de effecten van biovergisters. De gemeenteraad wil weten welke effecten biovergisters kunnen hebben. Een biovergister verwerkt biomassa (bijvoorbeeld GFT-afval) tot biogas. De bijeenkomst voor raadsleden, waarbij overigens iedereen welkom is, is de eerste stap om dat in beeld te brengen. De locatie hangt af van het aantal deelnemers en is waarschijnlijk in Bakel. Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich aanmelden door uiterlijk 3 februari een mail te sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Sleuteloverdracht Gemert-Bakel

Met de sleuteloverdracht geeft de burgemeester de gemeente vier dagen uit handen aan de zeven prinsen van Gemert-Bakel. Die sleuteloverdracht is op vrijdag 17 februari om 20.00 uur in De Eendracht. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het officiële programma duurt tot 22.00 uur. Je kunt in de Eendracht gebruikmaken van het Balkon (consumpties zijn hier niet toegestaan). Er kan uitsluitend digitaal betaald worden. Iedereen is welkom om erbij te zijn en samen de carnaval in te luiden. De entree is gratis.