De gemeente Laarbeek en woCom ondertekenden op 28 november de overeenkomst ‘herontwikkeling Baverdestraat’. In deze straat in Lieshout worden 16 woningen (13 van woCom en 3 van de gemeente) gesloopt. In de plaats daarvan komen er 22 sociale huurwoningen (waarvan 14 gelijkvloers voor senioren en 8 eengezinswoningen) en 16 levensloopbestendige patio(koop)woningen. In het plan is ruimte voorzien voor groen en water in de omgeving. Als het plan straks klaar is zal het bestand aan woningen in Laarbeek per saldo met 22 zijn toegenomen.