Zoals eerder werd vermeld heeft de gemeente Laarbeek in het kader van haar 25-jarig bestaan subsidie beschikbaar gesteld voor het organiseren van activiteiten. Burgers worden dan ook opgeroepen om initiatieven te nemen om dit jubileum te vieren. Er is een commissie die de subsidieaanvragen voor initiatieven beoordeeld. In deze commissie hebben afgevaardigden van de Laarbeekse dorpsraden zitting. Op die wijze wordt de subsidie eerlijk en weloverwogen verdeeld over de initiatieven. Informatie over de activiteiten en de subsidie is te vinden op laarbeek.nl/25jaar.