Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten om een 30 km/uur zone in te stellen op een deel van Broek in Mariahout. Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 22 juli tot vrijdag 2 september ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek te Beek en Donk. Wie het niet eens is met dit besluit kan een beroepschrift indienen. Voordat men dat doet wordt echter geadviseerd om eerst telefonisch contact op te nemen met Frans Vlemmix om het besluit te bespreken.