Het college van Laarbeek is van plan een 30 km/uur-zone in te stellen op een deel van Broek in Mariahout. Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van vrijdag 3 juni tot vrijdag 15 juli ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B&W van Laarbeek, mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling, telefoon 0492 – 469 700.