De gemeente Laarbeek is van plan om een deel van de kavels in het project D’n Hoge Suute in Mariahout te verkopen aan de leden van de vereniging CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) D’n Hoge Suute. De partijen zijn met elkaar in overleg over de mogelijkheid van grondaankopen binnen het project. Het is de bedoeling dat de vereniging het initiatief voor planontwikkeling van de gemeente overneemt. Geïnteresseerden voor één van de kavels moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Stuur een mail naar jeanine.bakels@laarbeek.nl.