De gemeente Laarbeek kocht eerder Mariastraat 20 en 22 in Mariahout aan voor herontwikkeling  woningbouw. Vanuit de eerste verkenning werd gewenst om daar ook een aanpalend perceel aan de Mariastraat bij te betrekken. De gemeenteraad werd hierover op 2 juni 2022 geïnformeerd, waarbij tegelijk een voorbereidingskrediet is aangevraagd en verleend voor Mariastraat 18 t/m 22. De gemeente heeft Mariastraat 18 inmiddels aan kunnen kopen. Een formeel collegebesluit is nog wel nodig voor bekrachtiging. Met terugwerkende kracht wordt ingestemd met de aankoop.