Het college van Laarbeek heeft toestemming verleend voor de aanleg van een uitweg bij het adres Molendreef 12z en het verbreden van een bestaande uitweg aan het adres Balduinstraat 25, beide in Lieshout. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen deze besluiten binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ op de gemeentelijke website.