In Laarbeek worden rond 20 november de Kinderlintjes uitgereikt. De gemeente zoekt ‘jonge helden van Laarbeek’. Kinderen die in de ogen van hun omgeving iets bijzonders hebben gedaan zoals het redden van een dier, regelmatig boodschappen doen voor iemand of zich inzetten voor de omgeving, buurt of straat. Een kind kan worden aangemeld door een inwoner van Laarbeek, ondersteund door twee ‘getuigen’. Het aanmeldformulier is op school uitgereikt maar is ook te downloaden op laarbeek.nl. Aanmelden kan tot 13 november.