In Laarbeek worden op 20 november de Kinderlintjes uitgereikt. Dat gebeurt op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ van Unicef. Dit lintje is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een heldendaad hebben verricht, die zich inzetten voor hun omgeving of die boodschappen doen voor iemand die dit zelf niet meer kan. Kinderen kunnen worden aangemeld via een formulier dat op school is uitgereikt of kan worden gedownload via laarbeek.nl/kinderlintjes.