Handhavers van de gemeente Laarbeek gaan de komende periode extra controleren op foutparkeren. De afgelopen jaren is het autobezit flink toegenomen en bewoners willen graag dicht bij huis parkeren. Zij kiezen er soms voor hun auto op de stoep, in de bocht of in een groenstrook/plantsoen te parkeren. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties en geeft problemen voor mensen met een rolstoel of rollator en voor de hulpdiensten. Er worden geen waarschuwingen uitgedeeld, maar er wordt meteen een sanctie opgelegd.