De gemeenteraad van Laarbeek wordt gevraagd een onderdeel uit een besluit van 9 december 2021 met directe ingang te laten vervallen. Het gevolg hiervan is dat toestemming voor woningen, die in strijd zijn met het bestemmingsplan of omgevingsplan, wordt aangevraagd door middel van een omgevingsvergunning en niet door middel van een wijziging van het bestemmingsplan of het omgevingsplan. Dit onderwerp staat 14 september op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijk Domein.