Inwoners van Laarbeek hebben van BSOB het aanslagbiljet met gemeentelijke en waterschapsbelastingen ontvangen. Daarop staan de belastingen die men betaalt aan de gemeente en het Waterschap. Ook staat er de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand op. Wie het oneens is met de WOZ-waarde kan bellen naar tel. 088 – 551 00 02 en wordt snel geholpen.  Diverse particuliere bedrijven adverteren gratis om voor een inwoner bezwaar te maken. Maar dan duurt het enkele maanden voordat men een reactie krijgt.