De gemeente Gemert-Bakel meldt dat er voor het schooljaar 2022-2023 leerlingenvervoer aangevraagd kan worden. Dit wanneer een kind naar een (speciale) basisschool gaat, of naar een school binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs en deze school verder weg is dan zes kilometer en het kind niet zelfstandig naar deze school kan. De precieze voorwaarden en informatie over het aanvragen vind je via de website van de gemeente Gemert-Bakel. Een aanvraag dient vóór 15 juli ingediend te worden.