Desktop

Tablet

Zoeken

Aanvraag vergunning bouw op Leonardusplein 2-30 Beek en Donk

Aanvraag vergunning bouw op Leonardusplein 2-30 Beek en Donk

Het college van B&W van Laarbeek heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van vijftien woningen aan het Leonardusplein 2-30 in Beek en Donk. Er is een vergunning nodig voor het (ver)bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Het college zal medewerking verlenen aan deze activiteiten. De definitieve beschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 15 augustus ter inzage in het gemeentehuis in Beek en Donk. Op de gemeentesite is te zien wanneer de stukken kunnen worden ingezien.

.