Het college van Laarbeek zal een vergunning verlenen aan een varkenshouder aan De Hei 53 in Mariahout voor de heroprichting van een varkensstal. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 15 augustus ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop men de stukken kan inzien wordt verwezen naar de website van de gemeente. Tegen de beschikking kan tot en met 15 augustus beroep worden ingesteld.