Inwoners van Laarbeek van 18 jaar of ouder die geen student zijn, een laag inkomen hebben en weinig vermogen kunnen een jaarlijkse bijdrage van 150 euro aanvragen. Dit is bedoeld voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten of uitgaven. Een aanvraag voor het jaar 2022 kan nog worden ingediend tot 31 maart 2023. Voor meer informatie of het aanvragen van de bijdrage kan gebeld of gemaild worden naar het Sociaal Team Laarbeek. Zij zijn bereikbaar via sociaalteam@laarbeek.nl of op tel. 0492 – 469 707.