De prijzen voor energie zijn flink gestegen. Daarom heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd om mensen met een laag inkomen financieel te compenseren. Het gaat hierbij om de
éénmalige energietoeslag van 800 euro per huishouden. Daarnaast gaan de Peelgemeenten aanvullend hierop een maatwerkregeling energiekosten uitvoeren voor huishoudens waarvoor de overige ondersteuningsmaatregelen in het kader van energiearmoede onvoldoende zijn. In een raadsinformatiebrief worden de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over genoemde maatregelen.