Het college van Laarbeek heeft besloten een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op het adres Ten Bleek in Beek en Donk. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 11 maart tot vrijdag 22 april ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het oneens is met dit besluit kan een beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Bosch. Geadviseerd wordt om bij het gemeentehuis vooraf contact op te nemen met Frans Vlemmix.