Het college van B&W van Laarbeek heeft het voornemen een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Rubenslaan in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 2 september tot en met vrijdag 14 oktober ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk aan B&W van Laarbeek, mondeling bij het team Ontwikkeling, tel. 0492 – 469 700.