Algemeen Belang Laarbeek organiseert op 24 januari a.s. om 20.00 uur een digitaal vooroverleg voor de raadsvergadering van 27 januari a.s. Onderwerpen zijn de nieuwe woonvisie voor Laarbeek tot 2026, de bushalte bij de Bavariarotonde en de nieuwe beleidslijn over het huisvesten van arbeidsmigranten in het buitengebied. Daarnaast staan de transitievisie warmte, schuldhulpverlening, diverse bestemmingsplannen en de onderhoudsplannen riool op de agenda. De complete agenda is te vinden op www.laarbeek.nl. Opgeven voor het vooroverleg kan via info@abllaarbeek.nl of telefonisch. Kijk voor het telefoonnummer op www.abllaarbeek.nl.