De bewoners uit de directe omgeving van de Auwerstraat in Beek en Donk verzoeken het college van de gemeente Laarbeek om onderhoud aan de weg te plegen. De weg wordt opgenomen in het asfaltonderhoudsprogramma 2023 en te zijner tijd voorzien van een nieuwe slijtlaag. De bewoners van genoemde straat worden hierover door de gemeente geïnformeerd.