Leerlingen van groep 7 van basisschool De Raagten in Beek en Donk dragen hun steentje bij om Oekraïne te helpen en hebben het plan opgevat om geld in te zamelen. Zij hebben leerlingen van de onderbouw gevraagd flessen in te zamelen bij hun familie. De bovenbouw gaat de deuren langs om flessen te vragen. De flessen kunnen worden ingeleverd bij groep 7 of bij juffrouw Judith. De kinderen mogen niet zelf om geld vragen of geld ontvangen.