Desktop

Tablet

Zoeken

Actualisatie beschrijving monumenten en beeldbepalende panden

Actualisatie beschrijving monumenten en beeldbepalende panden

In het verleden zijn door de gemeente Gemert-Bakel gemeentelijke monumenten en beschermde beeldbepalende panden aangewezen. Dit zijn panden die van lokaal of regionaal belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarden. Deze panden zijn beschermd door zowel de Erfgoedwet als de erfgoedverordening van de gemeente Gemert-Bakel. Voor de panden zijn bij de aanwijzing als gemeentelijk monument zogenaamde ‘redengevende omschrijvingen’ opgesteld. In deze omschrijving staat benoemd wat er belangrijk of bijzonder is aan het pand.

Met het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dienen deze omschrijvingen te worden gekoppeld aan het omgevingsplan (vroegere bestemmingsplan). De gemeente vindt het daarom waardevol om de omschrijvingen te actualiseren naar de huidige maatstaven vóórdat deze worden gekoppeld aan het omgevingsplan.

Voor het actualiseren van de beschrijvingen heeft de gemeente opdracht verleend aan Monumentenhuis Brabant. Voor de gemeentelijke monumenten zullen zij contact opnemen met de eigenaren/bewoners om een afspraak te maken om de panden van binnen en van buiten te fotograferen. De beschermde beeldbepalende panden zullen op locatie van buiten worden gefotografeerd, hiervoor is geen afspraak nodig. Alle eigenaren/bewoners zullen hiervan vooraf ook een brief ontvangen. Nadat het pand is gefotografeerd, zal het fotomateriaal worden voorzien van een nieuwe omschrijving. Deze beschrijvingen zorgen voor een actueel en duidelijk beeld.