Deze week heeft het college van Laarbeek de Retailnota Laarbeek 2022-2032 vastgesteld. In deze nota ligt de focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Ondernemers, vastgoed en andere belanghebbenden zijn voornamelijk aan zet als het gaat om de kwalitatieve invulling, zoals een interessant winkelaanbod en activiteiten om de belevingswaarde te verhogen. Daarbij wil de gemeente een stimulerende rol vervullen. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief ingelicht.