De afgelopen periode is er door adviesbureaus advies uitgebracht over de bestuurlijke constructie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Op 6 juli wordt dit onderwerp door het Algemeen Bestuur besproken. Laarbeek is één van de 20 gemeenten die de uitvoering van een deel van de archiefwettelijke taken heeft opgedragen aan dit centrum. In 2018 stond het centrum er niet best voor maar de afgelopen jaren heeft men zich succesvol ingespannen om de dienst weer gezond te maken.