De gemeente Gemert-Bakel wil het westelijk deel van de weg Doonheide in Gemert afsluiten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. De weg wordt sinds de ontwikkeling van Doonheide I, tegen de bedoeling, steeds meer gebruikt als wijkontsluitende weg.In de structuurvisie voor dit gebied (2006) is eerder al aangekondigd dat Doonheide zou worden afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. In lijn daarmee is eerder op 9 april 2019 een besluit genomen waarmee aanwonenden dat is toegezegd. Met het besluit voor deze verkeersmaatregel wordt deze toezegging nagekomen.