Logo Parkmanagement laarbeek

Voor ondernemers in Laarbeek wordt maandag 27 juni een bijeenkomst gehouden over afvalinzameling. Op deze avond, georganiseerd door Stichting Parkmanagement Laarbeek, wordt bekeken hoe afvalproducten (bruikbare grondstoffen) gezamenlijk kunnen worden ingezameld, afgevoerd en duurzaam worden verwerkt. Onlangs ontvingen Laarbeekse bedrijven het bericht dat de gemeente Laarbeek stopt met papierinzameling bij bedrijven. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Ook kunnen ondernemers vóór 18 mei via Afvalgoedgeregeld inschrijven voor kosteloze inzameling van plastic en glazen verpakkingen en drinkpakken.