Op 19 april werd de gemeente Laarbeek verzocht om op te treden tegen enkele bijgebouwen op een achtererf aan de Molenheide in Lieshout. Bij een controle op 13 juni werd geconstateerd dat de aanwezige aan- en uitbouwen binnen het bouwvlak zijn opgericht. Verder bleek één van de bijgebouwen inmiddels al gesloopt en enkele andere bijgebouwen daarvoor nog op de planning te staan. Na sloop van de bijgebouwen mag er er nog ongeveer 29 m2 aan bijgebouwen vergunningsvrij worden gebouwd. Het handhavingsverzoek wordt daarom afgewezen.