De kostendelersnorm bij de verlening van een bijstandsuitkering is al langere tijd onderwerp van discussie, landelijk en lokaal.  Dit heeft ertoe geleid dat die kostendelersnorm voor inwonende kinderen tot 27 jaar per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Daarop vooruitlopend heeft het Dagelijks Bestuur van Senzer onderzocht hoe nu al ruimhartiger om te gaan met het (niet meer) toepassen van de kostendelersnorm. Besloten is om per direct maatwerk toe te passen in lijn met de aanstaande wetswijziging. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.