De buitendienst van de gemeente Laarbeek maakt met diverse voertuigen soms gebruik van fietspaden of wegen met een geslotenverklaring (bij calamiteiten en bij de gladheidsbestrijding). Om te voorkomen dat zij dan een bekeuring krijgen van de politie en in geval van ongevallen wordt er voor deze voertuigen een ontheffing verleend op grond van artikel 87 RVV om op fietspaden en wegen te rijden waarvoor een geslotenverklaring geldt.