Mevrouw D.H. Brons is met ingang van 1 juni het team Burgerzaken van de gemeente Laarbeek komen versterken om daar alle voorkomende werkzaamheden die betrekking hebben op de burgerlijke stand te gaan verrichten. Het college van B&W heeft besloten mevrouw Brons aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand, zodat mevrouw D.H. Brons door de rechtbank beëdigd kan worden en haar werkzaamheden die betrekking hebben op de burgerlijke stand kan uitoefenen.