In oktober 2021 is de gemeenteraad van Gemert-Bakel geïnformeerd over ontstane daklekkages bij sporthal Molenbroek in Gemert. Inmiddels is een toen opgestart onderzoek naar de aansprakelijkheidstelling van de lekkages afgerond. Geconcludeerd is dat er geen eenduidige oorzaak te benoemen is welke zonder twijfel als duidelijke schadeoorzaak kan worden aangemerkt. De juridische inschatting is gemaakt dat het verhalen van de door de gemeente geleden schade niet kansrijk is. Het college meldt dat er geen vervolgstappen ten aanzien van aansprakelijkheidstelling zullen worden genomen.