Aan de noordzijde van Rijksmonument Klokkengieterij Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel is een woningbouwplan uitgewerkt
waarbij zowel particuliere als gemeentelijke grond wordt ingezet. Gemeente en ontwikkelaar willen de gemaakte afspraken over uitgangspunten, verdere invulling van het plan en het kostenverhaal vastleggen in een anterieure overeenkomst. Het plan voorziet in de realisatie van 63 woningen. De opgestelde overeenkomst wordt door partijen ondertekend, mits de gemeenteraad op grond van artikel 169, lid 4 Gemeentewet vooraf akkoord is gegaan met het
te verwachten negatief exploitatieresultaat.