Jos. Biemans

Educatieavond over Medipoort

Woensdag 15 februari is er om 19.30 uur een informatieavond van Seniorenvereniging Beek en Donk in het Ontmoetingscentrum over MediPoort in Aarle-Rixtel voor alle Beek en Donkse 50-plussers die fit willen blijven. Het is gratis, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. MediPoort is het paramedisch centrum van Laarbeek waarin acht verschillende disciplines samen komen onder één dak. U kunt uw kennis vergroten over dit thema en weten waar u terecht kunt voor goede begeleiding. Aanmelden graag vóór 6 februari via seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com.

Principeverzoek buitengebied nabij Boerdonk

De gemeente Laarbeek verleent in principe medewerking aan het plan ‘functiecombinaties in het buitengebied nabij Boerdonk’, mits de tijdelijkheid, maximaal 10 jaar, van de tiny houses goed is geborgd. Het gaat om een agrarisch perceel dat deels in Laarbeek en deels in Meijerijstad ligt en het richt zich op de regeneratie van landbouwgronden. Om dit te bereiken en economisch haalbaar te maken is het nodig om diverse functies in het gebied (tijdelijk) te combineren, namelijk natuur, (tijdelijk) wonen, agrobosbouw en water.

Bestemmingsplan perceel aan Schaapsdijk Mariahout

Het ontwerpwijzigingsplan voor een perceel aan de Schaapsdijk in Mariahout, over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch bedrijf met de aanduiding Paardenhouderij’ naar ‘Recreatie’ lag ingaande 8 september 2022 zes weken ter inzage. Tegelijkertijd wordt de bestemming van de tweede agrarische bedrijfswoning gewijzigd naar ‘Wonen’. Tegen het ontwerp is een zienswijze ingediend. De zienswijze leidt tot aanpassingen van het ontwerp. De aanpassingen betreffen vooral een nadere motivering/toetsing
van de gewenste ontwikkeling aan de Interim Omgevingsverordening (IOV). Daarom wordt het ontwerpwijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

Sociale Innovatie Energietransitie

Laarbeek doet mee aan het Programmaplan Sociale Innovatie Energietransitie 2 (SIE2) van de provincie voor het opstellen van een uitvoeringsplan in Mariahout. Kern van het programma SIE2 is het ondersteunen bij de energietransitie. Het is de bedoeling om vanuit de belangen en wensen van inwoners, de in de buurt actieve ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties, te komen tot oplossingen die in de praktijk mogelijk en verstandig zijn. Laarbeek doet mee om te komen tot een uitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van Mariahout.

Subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen

Het college van B&W van Laarbeek heeft de ‘subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen’ en het ‘aanwijzingsbesluit DAEB voor de uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen’ vastgesteld. Elke gemeente is verplicht een energieloket aan haar bewoners aan te bieden.
In 2021 heeft gemeente Laarbeek samen met de andere regiogemeenten het EnergieHuis Slim Wonen
opgezet. Formeel dienden de subsidieregeling en het aanwijzingsbesluit te worden vastgesteld zodat de subsidie alleen toegekend kan worden zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Gemert Vrouwen 1 wint

Kalenderjaar 2023 begon goed voor Vrouwen 1 van Voetbalvereniging Gemert. Nadat de kwartfinale werd bereikt in de bekercompetitie, werd ook de eerste competitiewedstrijd met 4-0 gewonnen van MVC’19.
De zwartwitten waren erop gebrand hun koppositie te behouden en niet de fout in te gaan tegen een lager geplaatst team. Na een enerverende wedstrijd werd de achtste competitieoverwinning genoteerd. De Gemertse vrouwen krijgen een weekje rust en spelen op zondag 5 februari weer een competitiewedstrijd, dan om 12.00 uur op Sportpark ’t Spansel in Sevenum tegen Sparta’18 VR1.

KBO Lieshout op excursie naar EDAH-museum

Seniorenvereniging/KBO Lieshout gaat op woensdag 8 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur op excursie bij het EDAH- en bij het Draaiorgelmuseum, allebei in Loods20 in Helmond. Aan de hand van de historie van het Helmondse kruideniersbedrijf EDAH gaat men in het museum terug naar het boodschappen doen in de vorige eeuw. In het Draaiorgelmuseum is ook de Helmondse accordeoncollectie gevestigd. Aanmelden hiervoor bij de Inloop op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur, via kbolieshout@gmail.com of in de rode brievenbus in het Dorpshuis.

Enige echte Ganzendonckse Sauwelavond

Op zaterdag 4 februari zorgen de Teugelders van Ganzendonck voor een gezellige avond met een programma boordevol hilariteit. Ze ontvangen topkletsers en het allerleukste amusement in Muziekcentrum Het Anker. De zaal gaat open om 18:30 uur en het programma begint om 20:00 uur. Tonpraters zijn Berry Knapen, Dirk Kouwenberg en Rien Bekkers. De Skoepies, Makkus en Rool zijn koldercabaretiers. Stenzel & Kivits combineren klassieke muziek met humor. Ook de Ganzendonckse Dansmariekes ontbreken niet. Bestel je kaarten via Teugelders.nl/Sauwel. Vragen? Stuur een e-mail naar info@teugelders.nl.

Extra alert op woninginbraken

De gemeente Laarbeek heeft op dit moment te maken met een stijging van het aantal inbraken. Alleen al de laatste weken zijn er elf woninginbraken gepleegd, na een relatief rustige periode tijdens corona. Het betreft vijf inbraken in Lieshout, vier in Beek en Donk en twee in Aarle-Rixtel. De politie vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. De politie doet op dit moment onderzoek naar de inbraken en agenten surveilleren extra. Ook wordt er uitgebreid buurt- en sporenonderzoek gedaan na een inbraak.