Jos. Biemans

Repair Café in Beek en Donk

Op vrijdag 3 juni is er bij Howeko aan het Wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk van 9:00 tot 12:00 uur weer een Repair Café. Uw apparaten krijgen een tweede leven via een vrijwillige bijdrage en de kosten van vervangende onderdelen. U kunt er terecht met kleine huishoudelijke apparaten, kleine meubelen en kleding. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft kunt u vrij inlopen. Maakt u liever een afspraak, dan kan dat via een mailtje naar repairlaarbeek@gmail.com. Meld wat u wilt laten repareren en u krijgt een afspraaktijd.

Een frisse blik op zorg in de regio

Senzer, ORO, de Zorgboog en WerkgeversServicepunt (WSP) hebben afspraken gemaakt om de vraag naar en aanbod van zorgpersoneel in de regio beter op elkaar te laten aansluiten. Er wordt dit jaar geëxperimenteerd met het anders organiseren van werkzaamheden, zodat er ruimte ontstaat voor betekenisvol werk voor mensen zonder zorg- of startkwalificatie. Genoemde instanties hebben de intentieverklaring ‘Een frisse blik op zorg’ getekend om samen deze pilot te gaan uitvoeren. De pilot maakt deel uit van het landelijke actieplan ‘Perspectief op werk’.

Groen licht voor 15 woningen in Bakel

Achter Roessel 6, een karakteristiek pand in Bakel, is ruimte voor vijftien woningen. Het college van Gemert-Bakel stemde vandaag in met een stedenbouwkundig plan dat tien koopwoningen en vijf sociale huurwoningen van Goed Wonen omvat. Het perceel wordt een logische plek voor uitbreiding van de nieuwbouwwijk Soersel genoemd. De woningen passen bij het karakter van de wijk. Ook is er veel openbaar groen voorzien. Voor de woningbouw kan starten is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerp is al ingediend bij de gemeente.

Welzijnswerk sterker verankerd in Gemert-Bakel

Na een jaar welzijnswerk door Welzijnsorganisatie Lumens in Gemert-Bakel maakt wethouder Wilmie Steeghs de balans op. Volgens haar versterkt Lumens op alle fronten het sociale domein. Het gebiedsteam is door de komst van Lumens uitgebreid met maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en sociaal raadsliedenwerk. Steeghs is erg tevreden over de manier waarop Lumens in de gemeenschap is geland. Jacqueline Vonk, bestuurder van Lumens, noemt als mooi voorbeeld van proactief te werk gaan het naar Gemert-Bakel halen van Het Juridisch Loket.

Musical ‘Oliver!’ in De Eendracht

Op vrijdag, zaterdag en zondag presenteert de Stichting Theater en Musical Producties (STEMP) in De Eendracht, Sint Annastraat 60 in Gemert de familiemusical ‘Oliver!’ gebaseerd op het wereldberoemde verhaal ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens. ‘Oliver!’ gaat over een weesjongetje dat opgroeit in een weeshuis in het Londen van de 19e eeuw. Hij ontmoet een vrolijke bende zakkenrollers onder leiding van de schurk Fagin. De cast van ‘Oliver!’ bestaat voor een groot deel uit jonge en zelfs zeer jonge musicaltalenten.

Onrust in Bakel om uitbreiding Bolle Akker

De uitbreiding van bedrijventerrein de Bolle Akker in Bakel geeft onrust onder de bewoners van de huizen in dit gebied. Ze zijn bezorgd over verkeersoverlast straks. Ook zijn ze bang dat er een bedrijf komt in milieucategorie drie, zoals een metaalproductiebedrijf. De Dorpspartij stelde daarover al schriftelijk vragen. Ook de Lokale Realisten willen opheldering. Volgens de gemeente zijn de plannen allemaal nog heel pril en valt er nog niet veel over te zeggen. Wel wordt belangstelling van verschillende categorie-3-bedrijven bevestigd. Bron: ED.

Vervanging inventaris Sporthal D’n Ekker

De gemeente Laarbeek is contractueel verplicht om te voorzien in de inventaris van D’n Ekker. Die
wordt in tien jaar afgeschreven. Het vervangingsmoment is 2023. De inventaris is echter zo slecht dat besloten is om die een jaar eerder te vervangen voor een bedrag van 20.587,18 euro. Dit bedrag wordt verantwoord in de eerste tussenrapportage 2022. De jaarlijkse kapitaalslast wordt 2.256 euro
bestaande uit 2.059 euro afschrijving en 206 euro rente, e.e.a. conform de afschrijvingstabel vanuit de nota investering, afschrijving en waardering.

Verlichting Runnersclub Lieshout wordt vervangen

Het college van B&W van de gemeente Laarbeek heeft besloten de verlichting van de trimbaan van de Runnersclub Lieshout te vervangen. Op deze nieuwe verlichting worden bewegingssensoren aangebracht,
waardoor die alleen brandt als de trimbaan wordt gebruikt. Voor de vervanging wordt 25.000 euro beschikbaar gesteld. Met de Runnersclub worden afspraken gemaakt over gebruik en onderhoud van de nieuwe baanverlichting.

Verzoek ’t Slotje om garantstelling gemeente voor padelbanen

Tennisvereniging ’t Slotje in Beek en Donk heeft de gemeente Laarbeek een garantstelling gevraagd voor een lening van 95.000 euro (dat is de helft van de totale lening)voor de aanleg van drie padelbanen op de tennisaccommodatie. De Stiching Waarborgfonds Sport verleent een garantstelling voor de andere helft mits de gemeente garant staat voor de eerste helft. De gemeente wil aan het verzoek tegemoet komen maar het onderwerp wordt eerst behandeld in de commissievergadering van donderdag 19 mei en vervolgens in de raadsvergadering van donderdag 2 juni.

Kijk in de wijk in De Rips

Op dinsdagavond 7 juni van 19.00 tot 20.30 uur is de volgende ‘Kijk in de Wijk’, ditmaal in De Rips. De gemeente Gemert-Bakel loopt dan samen met inwoners langs interessante plekken in de openbare ruimte;  interessant omdat er iets verbeterd kan worden of omdat ze een succes zijn. De route wordt bepaald aan de hand van aangemelde onderwerpen. Aanmelden kan vanaf nu tot en met 29 mei via www.gemert-bakel.nl/kijk-in-de-wijk of via kijkindewijk@gemert-bakel.nl. Vermeld hierbij het onderwerp en de locatie die u wilt bespreken of bel naar (0492) 378 500.