Voor alle 50-plussers in Laarbeek wordt woensdag 13 april een educatieavond over Valpreventie gehouden in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk om 19.30 uur. De kans om letsel op te lopen door te vallen is bij ouderen groter. Met behulp van een controlelijst brengen de aanwezigen de risicosituaties in hun woonomgeving in beeld en wordt besproken hoe de risico’s kunnen worden verkleind. Aanmelden voor deze avond vóór 3 april bij Mariëtte Frijters, tel. 06 -15 96 27 83 of mail naar mariettefrijters@home.nl.