Om Laarbeekse inwoners meer bij de politiek te betrekken wordt woensdag 7 september de eerste Beeldvormende Avond gehouden. In het gemeentehuis in Beek en Donk  mogen vijf inwoners of vertegenwoordigers van organisaties meedoen met een onderwerp dat op de agenda staat. Men moet wel iets inhoudelijks te vertellen hebben. Politieke discussies vinden niet plaats, dat gebeurt in een commissievergadering. Wie wil deelnemen aan deze avond kan zich minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@laarbeek.nl of via tel. 0492 – 469 729.