Na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren heeft het college van de gemeente Laarbeek besloten om voor de periode 2022-2027 opnieuw een beheerovereenkomst met Bosgroep
Zuid-Nederland af te sluiten voor het beheer van de gemeentelijke bos- en
natuurgebieden en landschapselementen. De gemeentebegroting en het saldo op de
Laarbeekse beheerrekening bij de bosgroep bieden daartoe voldoende ruimte. Met de nieuwe beheerovereenkomst is volgens de gemeente een kwalitatief goed onderhoud van de gemeentelijke bos- en natuurgebieden en landschapselementen voor de komende zes jaar gewaarborgd.