Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad moeten gemeenten kenbaar maken dat ze van plan zijn om voorgenomen onroerende zaken uit te geven. Om hieraan uitvoering te geven heeft de gemeente Laarbeek een plek op haar website ingericht waar zij deze uitgiften bekendmaakt (laarbeek.nl/bekendmaking-voorgenomen-uitgiften). Het gaat hier om uitgiften waaraan nog geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een een-op-een-uitgifte. Serieuze gegadigden vinden daar informatie over de te volgen procedure.