Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft tijdens zijn vergadering op 12 juli besloten om de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Peelgemeenten vast te stellen. In deze beleidsregels is juridisch vastgelegd in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2022.