Het college van Laarbeek heeft een ‘Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden’ genomen voor de gedigitaliseerde bouwvergunningen van de gemeente Aarle-Rixtel 1932-1967. De bouwvergunningdossiers bevatten persoonsgegevens. In het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is gekozen voor de maximale beperkingsduur van 75 jaar. Het besluit ligt tot en met 10 februari ter inzage in het gemeentehuis van Laarbeek. Belanghebbenden kunnen tegen dit  besluit vóór 10 februari een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek. Kijk bij de rubriek ‘Bezwaarschriften’.