De gemeente Laarbeek gaat een vergunning verlenen aan een varkenshouderij aan de Karstraat 5 in Beek en Donk. De vergunning betreft het aansluiten van een afdeling van de vleesvarkensstal op de bestaande luchtwasser, het (ver)plaatsen van silo’s, het slopen van een garage en het wijzigen van de opslagruimte. De beschikking ligt vanaf vrijdag 1 april tot vrijdag 13 mei ter inzage bij de gemeente. Voor dagen waarop de stukken kunnen worden ingezien wordt verwezen naar de website van de gemeente.