In Laarbeek kan oud papier binnenkort op twee manieren worden aangeboden. Zoals het nu is, dus in dozen of kratten, maar binnenkort kan het ook in een container. Vanaf 31 maart kan deze besteld worden via mijnblink.nl onder het kopje ‘zelf regelen’. Het is belangrijk dat de container door de inzamelvoertuigen kan worden geledigd. Daarom wordt geadviseerd een container via Blink aan te schaffen. Na invoering van de papiercontainers gaat inzamelaar Blink deze namelijk niet meer handmatig legen.