De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Brakenstraat 3 – 5 in Beek en Donk vastgesteld. Dit plan voorziet in het herbestemmen van de voormalige bedrijfswoning Brakenstraat naar een woonbestemming, waarbij deze wordt losgekoppeld van het bedrijf. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 11 februari tot en met donderdag 24 maart ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen.