Voor het perceel De Biezen 3 in Aarle-Rixtel wordt een bestemmingsplan voorbereid met het planologisch duurzaam vastleggen van alle bestaande en beoogde activiteiten en bouwwerken. De locatie bevindt zich deels in Gemert-Bakel, met welke gemeente gelijktijdig een bestemmingsplanprocedure doorlopen wordt. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken voor iedereen ter inzage, in welke periode de provincie een zienswijze inbracht. Die leidde tot een aanpassing van de toelichting en de bijlage. De gemeenteraad van Laarbeek wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.