De gemeente Laarbeek en de voormalige eigenaar van Klokkengieterij Petit & Fritsen zijn in december 2018 een ontwikkelingscompetitie gestart voor het gebied rond De Klokkengieterij in Aarle-Rixtel. Het bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van 63 woningen binnen een projectgebied dat zowel uit particuliere als gemeentelijke gronden bestaat. Het Rijksmonument aan de zijde van de Klokkengietersstraat wordt gerespecteerd en geïntegreerd in het plan. In de beide fabriekshallen zijn appartementen voorzien. De commissie Ruimtelijk Domein praat 14 september over het voorstel in te stemmen met het bestemmingsplan.