Het college van Laarbeek heeft het bestemmingsplan De Klokkengieterij in Aarle-Rixtel gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op een reactie van Waterschap Aa en Maas waarin wordt verzocht om aan de zijde van de Kanaaldijk een smalle strook te voorzien van een dubbelbestemming die de waterkering van de Zuid-Willemsvaart beschermt. Het bestemmingsplan ligt van maandag 7 november tot en met zondag 18 december ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.