Voor de bouw van twaalf patiowoningen aan de Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel is door de gemeente Laarbeek een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan heeft van 13 mei tot en met 23 juni ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan daarom ongewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Kom Aarle-Rixtel, herziening Heindertweg 1 Aarle-Rixtel’ na behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken ongewijzigd vast te stellen en voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.