De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel, herziening Heindertweg 1 ongewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in de planontwikkeling van twaalf patiobungalows op de locatie van de pastorie aan de Heindertweg 1. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 14 oktober tot en met donderdag 24 november voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en zijn tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.